Metsa hind ja põllumaa hind

Kinnistu hind

Pakume maa eest head hinda!

Ostame mitte ainult metsa- ja põllumaad, vaid ka krunte ja maalappe linnades, alevites ja linna lähedal maal.

Veel mõned aastad tagasi oli maa hinda määrata üpris lihtne – kõigile oli selge, mis on metsamaa, põllumaa ja elamumaa. Täna tuleb iga maatükki perspektiiviga vaadata ja seetõttu pole sageli metsamaal enam metsahind ega põllumaal lihtsalt põllu hind.

Et teha metsamaa kohta pakkumist, vajame põhimõtteliselt sama infot, kui kasvava metsa raieõiguse ostmisel. Suureks abiks on, kui teie metsa või metsamaa kohta on tehtud metsakorralduskava, mis võib olla ka kehtestamata.

Põllumaa hinna määrame vastavalt selle kasutusvõimalustele, mulla omadustele ja asukohale.

Lisaväärtuse määramine sõltub eelkõige kogemustest ja turu tundmisest. Meil on kümneaastane kogemus.

Kui müüte maad, siis tasub seda kindlasti ka meile pakkuda!

Loomulikult kiirendab igasugune lisainformatsioon kinnistu kohta pakkumise tegemist. Näiteks detailplaneering, kehtiv rendileping, põllumaa või metsamaa seisukord. Meile on oluline teada, kas metsa on raiutud. Nagu ka teie hinnasoov.

Meil on suur kliendibaas inimestest, kes on soovivad osta maad eri piirkondades või siis lihtsalt investeerimiseks erinevate kriteeriumide järgi. Seetõttu võite kindlad olla, et teie hinnapäring jõuab huvitatud inimeste lauale.

metsamaad, põllumaad, maatulundusmaad …

↑   Üles